Aanbesteden kan in verschillende vormen, deze kunnen zowel openbaar als niet openbaar kunnen zijn.

Soorten aanbestedingen:

Openbare aanbestedingen

 •  Europese aanbesteding
 •  Nationale aanbesteding

 

Besloten aanbestedingen

 •  Onderhandse aanbesteding
 •  Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging

 

 Wat wordt er ingekocht, een werk, een levering of een dienst of een gemengde opdracht?

Voor werken gelden andere drempels, waarboven aanbesteed moet worden, dan voor leveringen en diensten. Bij diensten wordt onderscheid gemaakt tussen 'sociale en andere specifieke diensten' en reguliere diensten. Bij reguliere diensten, die u raamt boven de aanbestedingsdrempel moet u een volledige Europese procedure volgen. Voor sociale en andere specifieke diensten boven de 750.000 euro geldt een vereenvoudigde procedure. Hierbij gaat het om diensten waarbij ondernemingen uit andere EU-lidstaten geen belang hebben bij een Europese aankondiging van de opdracht, bijvoorbeeld bepaalde diensten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. De voorschriften die gelden voor een procedure bij het aanbesteden van sociale en andere specifieke diensten staan in de Aanbestedingswet 2012.

 

Specifieke Europese Aanbestedingsprocedures

 •  Sociale en ander specifieke diensten
 •  Mededingingsprocedure met onderhandeling
 •  Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging
 •  Versnelde procedure
 •  Concurrentiegerichte dialoog
 •  Prijsvraag
 •  Concessie
 •  Elektronische veiling
 •  Innovatiepartnerschap
 •  Dynamisch aankoopsysteem
 •  Raamovereenkomsten

 

Nationale Aanbestedingsprocedures

 •  Enkelvoudige onderhandse procedure
 •  Meervoudige onderhandse procedure
 •  Nationale openbare procedure
 •  Nationale niet-openbare procedure

 

Nieuwe vormen die steeds populairder worden

 •  Dynamische Aankoop Systemen
 •  Rapid Circular Contracting
 •  Rapid Impact Contracting

Dit zijn aanbestedingen die een lange of juist een hele korte looptijd hebben om in te schrijven en weer specifieke eisen stellen aan de inschrijver. Voor meer informatie en ondersteuning neem contact op via de groene knop (rechts onder), de 24/7 HELPDESK of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tender Productions werkt al vanaf 1998 voor het MKB en in Europa gevestigde Internationals en heeft ervaring met het inschrijven op alle soorten en vormen van aanbestedingen.